Omluvenka z družiny

Pokud Vaše dítě odchází z družiny dříve než je uvedeno v přihlášce, je nutno dítě omluvit písemnou formou. Telefonicky omlouvat NELZE!!! Prosíme i o nahlášení případné změny odchodu s dospělým. Dítě nebude propuštěno s osobou, která není zapsána v přihlášce.

Do omluvenky vždy uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu, datum, čas odchodu a podpis zákonného zástupce. Můžete použít náš vzor.