LES VE ŠKOLE, ŠKOLA V LESE

Proč pobyt v lese považujeme za kvalitněji strávený čas?
Proč projít kolem dětského hřiště a pokračovat dál do lesa?
                                                                                                                                                                            Protože v lese mohou děti přirozeně rozvíjet své schopnosti a dovednosti.
Protože v lese poznávají přírodu od jejích maličkých částí až po obrovský celek, včetně všech proměn, které probíhají každý den i každý rok.
Příroda je skvělým učitelem pro vnímání přítomnosti a dočasnosti, protože vše v přírodě je pomíjivé. Vše má svůj čas a svůj účel. Pokud si toto uvědomujeme, snáze se vyrovnáme i s citlivými tématy ve svých životech.
Naše tělo má i další smysly: smysl pro orientaci, smysl pro vnímání tepla a chladu, smysl pro vnímání času. Tento výčet není úplný, ale mě zatím stačí.
Vůni fialek máme jen pár týdnů v roce.
Veverka přihopsala teď, soustřeďte se na ni, protože než vytáhnete mobil s foťákem, bude zase pryč.
Jsme na jednom místě dva nebo tři stavitelé? Musíme se domluvit a spolupracovat, rozvíjíme sociální dovednosti. Stavíme si každý na svém plácku? Posilujeme svoji sebedůvěru, protože pracujeme na svém projektu sami, úspěch závisí jen a pouze na nás. Věříme si a projekt pravděpodobně zdárně dokončíme. A pak? Jsme na sebe hrdí.


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky