1. odd. Orli - Jana Jamaa Muchová 🦅

2. odd. RYBY - Bc. Lucie Byrtusová 🐟

3. odd. LIŠKY- Bc. Barbora Dragonová 🦊

4. odd. SOVY - Mgr. Jana Szkanderová 🦉

5. odd. JEŽCI - Natálie Gorzolková 🦔Pro každý školní rok jsou veškeré činnosti motivovány celodružinovou hrou na různá témata.

PROVOZ:

Ranní družina: 6:30 - 7:45

Hned po ránu spousta kamarádů. V ranní družině v příjemné pohodě si hrajeme, kreslíme a s kamarády povídáme. Děti mají možnost využít všechny hry pro volné chvilky, stolní hry, pracovní listy, vyluštit rébusy pro chytré hlavičky nebo i ping-pong, fotbal. florbal a jiné.

Odpolední družina 11:35 - 16:00

Po obědě si vychovatelky odvádějí děti ze školní jídelny do jednotlivých oddělení, kde probíhají relaxační a odpočinkové činnosti, zájmové a vzdělávací.

Společně se přivítáme a povídáme si o tom, jak se máme, co zajímavého ten den děti zažily ve školních lavicích nebo na co se těšíme v příštích dnech. Prostřednictvím kolektivních her upevňujeme kamarádské vztahy, rozvíjíme logické úsudky, schopnosti improvizovat a bezprostředně sdílet radost a veselí ze hry.

Každý měsíc se společně potkáváme při větších akcích typu JABLKOVÝ TÝDEN, HALLOWEEN, ČERTÍ REJ, KARNEVAL, VELIKONOČNÍ DÍLNA, NOC S ANDERSENEM, DEN RODINY, DEN DĚTÍ apod. V dalších činnostech se snažíme zpestřit čas různými aktivitami často i mimo školní budovu- KINO, DIVADLO, KNIHOVNA, LYŽOVÁNÍ, VÝLETY, BESEDY, EXKURZE a jiné. Tyto akce se budou odehrávat dle aktuální epidemiologické situace.

Nabízíme dětem výběr ze zájmových činností - sportovní hry, floorball, kuchtík, keramika , klubíčko, tanečky, PC.

Každý z nás má prostor, kde může projevit své schopnosti a dovednosti v té oblasti, ve které vyniká, a tím rozvíjet zdravé sebevědomí, nadání a tvořivost. Společně s kamarády prožít odpoledne plné pohody a zábavy .


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky