,,Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým."

🦉🐟🦔🐺🦊

Naší školní družinu navštěvuje 150 dětí v pěti odděleních, a protože je v družině opravdu veselo, i jednotlivá oddělení mají své názvy. První oddělení, které nese název SOVY, se nachází v prvním patře školy. Druhé oddělení RYBY, najdete v přízemí za školní jídelnou. Třetí oddělení JEŽCI a čtvrté oddělení VLCI jsou umístěny v podkroví školy ve 3. patře. Páté oddělení LIŠKY naleznete v přízemí hned vedle šaten.

Pro každý školní rok jsou veškeré činnosti motivovány celodružinovou hrou na různá témata.
Letos je to téma Putování se skřítkem.

Vytvořte si webové stránky zdarma!